Huseby är beläget mellan sjöarna Salen och Åsnen och är ett gammalt järnbruk med en väl bevarad bruksmiljö. Huseby bruk ligger 22 km söder om Växjö, utefter väg 23 mellan Växjö och Malmö.